Skip to main content

Er is al veel gezegd over circulariteit. Toch blijft het vaak nog vaag over wat het precies is en hoe je circulariteit binnen een project handen en voeten kunt geven. Daarom is het belangrijk om te beseffen dat circulariteit op zich geen doel is. Het is een middel op weg naar een duurzamere wereld, een wereld meer in balans met de natuur.

Daarom staat op dinsdag 21 juni de volgende vraag centraal tijdens de tweede community of practice van Cirkelstad Het Groene Hart: ‘Welk effect heeft circulariteit op je organisatie en hoe kan je als gemeente circulair verantwoord opdracht geven?’ Om die vraag te kunnen beantwoorden, geven Erick Wuestman van KplusV en Reinier van Nooij van Optimal Planet tijdens de bijeenkomst een workshop voor de aangesloten partnergemeentes.

Hoe vul je de rol van circulair verantwoord opdrachtgever in?

Op circulair gebied kan er al heel veel. Maar hoe weet je als opdrachtgever wat er mogelijk is? En hoe vraag je dat uit? Hoe benut je de kennis en kunde van de markt optimaal? En wat betekent dit voor jou als projectleider, inkoper of uitvoerder in nieuwe opgaven?

Met jarenlange ervaring als adviseur in de circulaire economie en als de grondlegger van de RCC-methodiek (Rapid Circular Contracting), gaat Erick Wuestman van KplusV in op wat circulair verantwoord opdrachtgeverschap inhoudt. Hij legt uit wat de meerwaarde is voor ambtenaren op de interne afdelingen en hoe je deze vorm van opdrachtgeverschap inricht binnen het gemeentelijk apparaat.

In deze workshop bespreken we praktische voorbeelden, tips en hulpmiddelen die zich al veelvuldig bewezen hebben. Voor je eigen manier van werken, kunnen de tips en tools dienen als handvat en ter inspiratie.

Hoe meet en controleer je duurzame en circulaire ambities binnen een project?

Reinier van Nooij van Optimal Planet houdt zich, samen met gemeentes, bezig met het maken van de vertaalslag van ambities en doelstellingen naar meetbare en controleerbare KPI’s. In zijn werkveld ziet Reinier regelmatig dat bij het doorlopen van projecten vooraf niet altijd duidelijk vastgesteld is wat gemeten moet worden om te beoordelen of een project wel of niet succesvol is. Daardoor is de faalkans van een project groter. Om voor aanvang van een project de KPI’s (kritieke prestatie-indicator) helder te krijgen, ontwikkelde Optimal Planet het softwaresysteem Optimal SCANS.

Optimal SCANS
Dit softwaresysteem voor duurzame en circulaire inkoop (maatschappelijk verantwoord inkopen, afgekort tot MVI) beoordeelt en monitort ook de organisatie, producten en diensten. Het toont aan op welke KPI’s gestuurd en gemeten moeten worden. Daarnaast daagt het ook de markt uit om met eigen KPI’s te komen. Want Optimal SCANS maakt inzichtelijk of de marktpartijen zelf ook al gevorderd genoeg zijn om duurzame, circulaire projecten aan te nemen.

Voor wie is deze workshop bedoeld?

Deze workshop is voor gemeenteambtenaren die zich bezighouden met duurzaamheid en circulariteit – zowel intern gericht op het beleid als extern op de projecten. Oftewel: de duurzaamheidsadviseurs, -managers en beleidsmedewerkers.
Daarnaast kan de workshop interessant zijn voor iedereen binnen de gemeente die zich bezighoudt met of een rol heeft binnen de inkoopafdeling, contract-/beheermanagement en projectmanagement.

Workshop: Welk effect heeft circulariteit op je organisatie en circulair verantwoord opdrachtgeverschap?, dinsdag 21 juni

Tijden 

  • 12.30 uur: inloop (kantine)
  • 13.00 uur: start bijeenkomst (raadszaal)
  • 15.00 uur: einde bijeenkomst

Locatie
We ontmoeten elkaar in het Huis van de Stad in Gouda (Burgemeester Jamesplein 1).
Het Huis van de Stad vind je direct achter station Gouda. Als je met de auto komt, kun je parkeren in P+R Stationsgarage Gouda.

Aanmelden
Meld je aan door te mailen naar Rosano Derby: rosano@icircl.nl of vul uiterlijk maandag 20 juni 16.00 uur het online formulier in.

Wil je weten wat er dit jaar nog meer op het programma staat? Je vindt het op icircl.nl/jaarprogramma2022

De pagina van het jaarprogramma is constant in beweging, omdat we het jaarprogramma steeds aanvullen en uitwerken. Naast een overzicht van de evenementen die we dit jaar voor en met je organiseren, vind je er de mogelijkheid om je aan te melden voor de CoP’s en andere bijeenkomsten.  

Meld je aan

Heb je je al aangemeld voor deze Community of Practice?
Mail naar Rosano Derby: rosano@icircl.nl