Skip to main content

“Het is niet meer de vraag: ‘Zou het wel kunnen?’, maar: ‘Hoe krijgen we het voor elkaar?’ Met die stap zijn we nu bezig. Want het kan echt.”

De Cirkelsteden en -regio’s Rotterdam, Den Haag, Drechtsteden, Het Groene Hart en Regio-071 hebben de handen ineengeslagen als Cirkelstad Zuid-Holland. In 2022 volgen wij meer dan 25 (bouw)projecten en vraagstukken met een circulaire ambitie in de regio om er gezamenlijk van te leren. Een kaart met een overzicht van die projecten werd op vrijdag 11 februari – in de Week van de Circulaire Economie – aangeboden aan gedeputeerde Anne Koning (Wonen) en Meindert Stolk (Circulair).

De provincie Zuid-Holland wil in 2050 volledig circulair zijn. Gedeputeerde Meindert Stolk: “Belangrijk daarbij is dat de juiste partijen elkaar weten te vinden. Voor nieuwe samenwerking, delen van kennis of inspiratie. Een kaart als deze helpt daarbij.”

Op de kaart staan locatie‘pins’. Bij elke pin vind je de projectnaam, de naam van de organisatie die het project indiende, in welke bouwfase het project is en in welk marktsegment het valt, bijvoorbeeld sociale woningbouw, infra of utiliteit. Daarnaast vind je op de kaart terug wat de circulaire ambitie van het project is. Zo zijn er projecten waarbij je niet meer over slopen praat, maar over het oogsten (‘minen’) van herbruikbare materialen. Maar ook projecten die gebouwd worden met biobased materiaal (hernieuwbaar materiaal van biologische oorsprong).

(Op de foto hieronder, van links naar rechts: Thirza Monster (Cirkelstad), Meindert Stolk, Anne Koning en Nico van Hoogdalem (Cirkelstad en iCircl)

Aanbieden van de projectkaart aan gedeputeerden Meindert Stolk en Anne Koning

Een jaar lang leren en zichtbaarheid

“Met de overzichtskaart creëren we met elkaar doorlopende ‘leerloops’ en zichtbaarheid. Niet alleen voor de projecten, ook voor de partners, voor Cirkelstad Zuid-Holland en vooral voor circulair bouwen”, verduidelijkt Nico van Hoogdalem van Cirkelstad. Gedeputeerde Anne Koning: “Mooi, want in de bouw liggen veel kansen als het gaat om circulair. Zeker omdat in Zuid-Holland de komende jaren flink moet worden gebouwd. Dat moeten we slim, snel en toekomstbestendig doen, onder meer circulair of biobased.”

Anne voegt daar aan toe: “Het is niet meer de vraag: ‘Zou het wel kunnen?’, maar: ‘Hoe krijgen we het voor elkaar?’ Met die stap zijn we nu bezig. Want het kan echt.”

detail van de projectenkaart

Beide gedeputeerden kregen de kaart uitgereikt op circulair papier gemaakt van bermgras uit de provincie. In digitale vorm blijft de kaart in ontwikkeling en zo blijven we de verschillende projecten het hele jaar actief volgen. Aan het einde van 2022 haalt Cirkelstad Zuid-Holland alle geleerde lessen op en verzamelt die in een handreiking. Dit document presenteren we aan de Provincie Zuid-Holland in 2023 in de Week van de Circulaire Economie.