Skip to main content

‘Leren door te doen, daar geloof ik heel erg in. Gemeenten verenigen in een cirkelstadregio en zo meewerken aan elkaars projecten en uitdagingen, is een enorme kans.’ Yolanda Ledoux, programmamanager van platform “Groene Hart Werkt”, ziet in de visie en aanpak van iCircl precies de toegevoegde waarde die gemeenten in de regio nu nodig hebben. ‘Ons platform benadert de circulaire economie breed en vanuit een triple helix: overheid, onderwijs en ondernemers. Het laatste jaar ging circulariteit in de bouw en gebiedsontwikkeling een steeds grotere rol spelen. Daarmee werd de behoefte aan kennis groter. Dat was voor mij het moment om iCircl in te schakelen en een cirkelregio te worden.’ 

‘Leren door te doen, daar geloof ik heel erg in.’

Het bijzondere aan de regio ‘van’ Yolanda, is dat het niet gaat om één specifieke stad maar om tien gemeenten die de krachten bundelen. Yaël Ben Basat, projectmanager bij iCircl, legt uit. ‘Standaard is Cirkelstad redelijk stad-georiënteerd. In onze regio zie je dat terug in Den Haag en Rotterdam. Eerder al hadden wij de primeur toen we regio 071 startten, voor gemeente Leiden en omstreken. Regio het Groene Hart is hier uitermate geschikt voor. Gemeenten hebben vaak met dezelfde vraagstukken te maken, maar niet perse de kennis of middelen. Door hen samen te brengen kunnen ze van elkaars cases leren. Bijkomstig voordeel is dat je naast de kennis ook de kosten kunt delen.’

De koe bij de horens vatten, daar leer je het meest van

Met name de aanpak van werken vanuit concrete projecten spreekt Yolanda aan. ‘Gemeenten kunnen nu echt van elkaar leren, terwijl wij de drie o’s bij elkaar brengen. In het traject werken we met actuele cases waar we bedrijven uit de regio bij kunnen betrekken. Zo is er in de gemeente Zuidplas het vraagstuk om op circulaire, klimaatbestendige wijze bijna een heel nieuw dorp te bouwen. In het Groene Hart is bijvoorbeeld ingenieursbureau Merosh gevestigd. Zij zijn gespecialiseerd in duurzame gebiedsontwikkeling en maken vaker plannen voor gemeenten. Het zou te gek zijn als we hen kunnen mee laten denken over deze ontwikkeling. Hetzelfde geldt voor regionale bouw en sloopbedrijven die we willen vragen om mee te denken over diverse andere opgaven waar gemeenten mee worstelen.’

Kennisbehoefte bepalen voor een programma op maat

Yaël benadrukt dat voordat het zover is, het project ‘Cirkelstad regio’ eerst in de analyserende fase zit. ‘Om de betrokken partijen zo goed mogelijk van dienst te zijn, willen we weten waar zij nu staan. Wat is het kennisniveau en wat is hun behoefte? Waar de ene gemeente een dedicated person op circulariteit en/of gebiedsontwikkeling heeft, is het bij een andere gemeente nog niet zover. Doel is om uiteindelijk aan te sluiten bij het netwerk en de activiteiten van de andere Cirkelsteden in de regio. Het Groene Hart staat misschien nog niet waar de andere Cirkelsteden staan, maar we willen hen ook zeker niet onderschatten. De manieren waarop wij kennis en actie aanbieden, wordt bepaald door de afnemer. Van workshop en masterclass tot het faciliteren van kennisdeling onderling, of via regionale Communities of Practice. Een passend programma maak je echt alleen maar op maat.’

(Tekst leest verder onder de foto)

Move2Social

Leren van iCircl, maar ook van elkaar

Yolanda vult aan: ‘Met dat programma gaan we de komende twee jaar aan de slag, en ik kan niet wachten. We trekken samen op en kunnen circulaire gebiedsontwikkeling ons echt eigen maken. Je kunt vooraf veel bedenken, maar je weet pas wat werkt als je daadwerkelijk in de uitvoering zit. Dan loop je aan tegen zaken als vergunningen of financiering-kwesties. Circulaire projecten roepen veel vragen op. Vragen die anderen gemeenten of bedrijven wellicht al kunnen beantwoorden en zo niet, dan kunnen ze er van leren.’

Hoge urgentie en veel draagvlak 

Er is dan ook veel draagvlak voor de cirkelstad-regio, wat Yolanda trots en vrolijk stemt. ‘De eerste stap was een enquête met de ‘Nieuwe Normaal Meting’, waarmee iCircl inventariseert wat het kennisniveau is aan de hand van tien parameters van circulariteit. Die enquête wordt goed ingevuld. De werkdruk bij gemeenten is mede door corona erg hoog, maar waar mogelijk wordt er uit zowel ambtelijke als bestuurlijke lagen tijd voor gemaakt. Dit is hét moment om door te pakken. Ik heb er zin in!’

Wil je ook bijdragen aan Cirkelregio Groene Hart? Neem dan contact met ons op.