Skip to main content

In een interactieve sessie namen Erick Wuestman van KplusV en Reinier de Nooij van Optimal Planet ons mee in hun visie op circulair verantwoord opdrachtgeverschap voor gemeenten. De raadszaal van het Huis van de Stad in Gouda was op dinsdag 21 juni het toneel van deze workshop van Cirkelstad Het Groene Hart, speciaal voor gemeenten.

“Uitstel van oordeel, werkt in je voordeel”

In zijn presentatie bepleitte Erick Wuestman van KplusV dat er in de wereld van inkoop in toenemende mate noodzaak is voor flexibiliteit. Momenteel kan je voor een hoop verrassingen komen te staan tijdens je inkoopproces. De door Erick ontwikkelde methodiek Rapid Circular Contracting (RCC) voorkomt dat je aan de voorkant van het proces alle details vast moet leggen (in een bestek). Het creëert zo ook extra vrijheid voor innovatie en aanpassingen.

Dans op basis van vakkundigheid en vertrouwen

Erick ziet het proces van inkoop als een ‘dans’ tussen opdrachtgever en opdrachtnemer(s). Een dans die plaatsvindt op basis van vakkundigheid en vertrouwen. De markt weet voor een hoop uitdagende vraagstukken een krachtige oplossing te vinden. Maar daar moeten ze wel de vrijheid voor krijgen. Daarbij is het volkomen realistisch dat tijdens een langdurig traject innovaties plaatsvinden, die een eerder vastgezette techniek laten verouderen.

Man voor scherm tijdens presentatie, man met laptop op de voorgrondVerschilende inkooptrajecten

Erick onderscheidt in zijn verhaal een tweetal inkooptrajecten.  Een competitiegericht traject is nu nog de meeste voorkomende vorm tijdens het inkoopproces. De opdrachtgever stelt een eisenlijst op en de partij die de meeste punten kan scoren tegen de laagste prijs, wint. Een co-creatiegericht traject daarentegen, de vorm die Erick met RCC toepast, gaat meer over samen nadenken wat het daadwerkelijke vraagstuk is en daar samen een oplossing voor bedenken. In tegenstelling tot een ‘normale’ aanbesteding, wordt de gunning naar voren getrokken, zodat opdrachtgever en opdrachtnemer samen het ontwerpproces kunnen doorlopen.

Samen om tafel

KplusV raadt aan om vroegtijdig met meerdere stakeholders, zowel grote marktpartijen als (innovatieve) start-ups, aan de slag te gaan. Zo kan je een uitvraag doen op basis van een programma van ambities. Naarmate het project vordert, krijgt het programma verder invulling richting concrete doelen en KPI’s.

Een spin-off van de RCC-methodiek is de RIC, Rapid Impact Contracting. RIC verschilt van RCC, omdat de RIC-methodiek ambities baseert op de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Yolanda Ledoux, programmamanager van Platform Groene Hart Werkt!, kaartte aan dat het raar is dat met hogere ambities de kosten gelijk horen te blijven. De kosten zouden in dit geval best hoger mogen zijn, vindt zij. Erick beargumenteert dat hij het daarmee oneens is. Want sinds de invoering van de RCC-methodiek, zijn de kosten juist nog nooit hoger uitgekomen.

In de presentatie van Erick vind je meer informatie. Je vindt ‘m onderaan deze pagina.

Reiner de Nooij tijdens zijn presentatie

“Wat je niet meet, kun je niet sturen”

Na Erick nam Reinier de Nooij van Optimal Planet het woord. Reinier heeft een dienstverlening ontwikkeld: Optimal SCANS. Hierin kunnen de verschillende fasen van een proces gemeten en gemonitord worden. SCANS kan goed worden ingezet als aanvulling op de RCC- en RIC-methodiek en kan de prestaties op projecten zichtbaar maken.

Complexiteit van ambities meten en monitoren

In zijn presentatie legt Reinier de nadruk op het meetbaar maken van ambities en doelstellingen in en tijdens het project. Want, zo zegt Reinier: “Wat je niet meet, kun je niet sturen”. En met de software van Optimal Planet, Optimal SCANS,  kan je juist de complexiteit van ambities en doelstellingen meten en monitoren.

Meer over Optimal SCANS vind je in de presentatie van Reinier, die je onderaan deze pagina kunt downloaden als pdf.

Presentaties van dinsdag 21 juni 2022
Je kunt de presentaties hieronder downloaden (pdf).

Wil je weten wat in 2022 op het programma staat?
Je vindt het op icircl.nl/jaarprogramma2022

De pagina van het jaarprogramma is constant in beweging, omdat we het jaarprogramma steeds aanvullen en uitwerken. Naast een overzicht van de evenementen die we dit jaar voor en met je organiseren, vind je er de mogelijkheid om je aan te melden voor de CoP’s en andere bijeenkomsten.

Cirkelstad Het Groene Hart is een samenwerking tussen Stichting iCircl en Groene Hart Werkt!